Общи условия

  Общи условия за ползване
 С влизането в сила на общите условия, Потребителят е длъжен да спазва всички права и задължения, произтичащи от тях, както и всички други изисквания, регламентирани от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и в случаите, когато тези изисквания не са упоменати в Общите условия. Telefon4e.com си запазва правото да прави промени и да актуализира настоящите условия по всяко време, без да е длъжен да уведомява Потребителите си за това предварително. Задължение на Потребителите е да се информират за извършените промени в Общите условия.
    
    УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА
    За да закупите стока и/или услуга от нашия Сайт, вие трябва:

    - да имате навършени осемнадесет (18) години;

    - да имате постоянен адрес в България;

    - да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма;

    - да сте се съгласили с настоящите Условия за ползване;

    - да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката;
   

Цената е валидна за деня на поръчката, съгл. разпоредбите на чл.52, ал.1, т.8 от Закона за Защита на Потребителя. Всички цени са съобразени с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за Защита на Потребителя.

Цените за резервни части и аксесоари в сайта са крайни с включено ДДС, обявени са в български лева и са валидни само и единствено в момента на публикуването им. Магазин slu6alka.com си запазва правото да променя цените по всяко време съобразно влиянието на факторите, които определят тяхната промяна, при закупуване за обявените цени се издава касова бележка, при желание от страна на клиента и фактура !!!

Онлайн магазин slu6alka.com се управлява от фирма Клас Мобайл ЕООД, ЕИК:BG202757463, МОЛ: Халит Хасанов


    
Онлайн магазин Slu6alka.com използва оригиналните спецификации на първичните модели на производителите и доставя упоменатите от тях моделни номера. В случай, че производителят реши да промени някоя характеристика на даден модел на по-късен етап, онлайн магазин slu6alka.com не отговаря за тази промяна и не дължи замяна на съответното устройство. Обикновено такива промени са минимални, не се упоменават на кутията и ние няма как да разберем за тази промяна, за която отговорност носи самият производител. С покупката на устройство от нашия онлайн магазин, Вие се съгласявате с тези условия.